Beeldkraken

Wat is Beeldkraken?

Beeldkraken is een educatief project, bestemd voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Maar u mag ook gerust een kijkje nemen in de schat aan informatie die Beeldkraken biedt.

Beeldkraken wordt ontwikkeld door Atlas Van Stolk, in samenwerking met het educatieteam van Onwijs. Met Beeldkraken wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld dat is gericht op kritisch kijken. Kritisch kijken draait om de vraag: Wat zie je nu werkelijk?

De lesonderdelen gaan over het gebruik en de werking van beelden, de bedoelingen van de makers, de ingezette middelen en de manier om met beelden om te gaan. In onze maatschappij spelen beelden een steeds belangrijker rol. Wordt de kijker gemanipuleerd of niet, wat wil de maker van de beelden vertellen en wat vertelt het beeld werkelijk. Beeldkraken helpt jonge mensen zich te ontwikkelen tot kritische denkers door de focus op kritisch kijken.

Bekijk hier de site van Beeldkraken. Veel plezier!