Heden en Verleden: Vuurwerkwetgeving

27.05.2014

Op 23 mei is officieel bepaald dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt ingeperkt. Vanaf 31 december 2014 mag vuurwerk pas na 18.00 uur worden afgestoken. Daarnaast wordt de verkoop ervan teruggebracht van drie naar twee dagen. Van verschillende kanten is redelijk positief gereageerd op deze nieuwe wetgeving. Artsenorganisaties spreken van een stap in de goede richting, maar geven ook aan te blijven vechten voor een algeheel particulier afsteekverbod. Hoewel er plannen zijn om de vuurwerkwetgeving de komende jaren nog verder aan te scherpen, vindt het kabinet een algemeen verbod op dit moment te ver gaan.

Zolang dit verbod er niet is, blijft het noodzakelijk om mensen te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. Met name SIRE (Stichting Ideële Reclame) voerde vele jaren actie tegen het onzorgvuldig afsteken van vuurwerk. De slogan ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ is inmiddels onderdeel van ons collectieve geheugen geworden.

  Diverse campagnes waarmee het gevaar van vuurwerk wordt benadrukt

In de rubriek 'Heden en Verleden' wordt een koppeling gelegd tussen het nieuws van de dag en beelden uit de collectie van de Atlas Van Stolk