Tentoonstelling in Schielandshuis Rotterdam

3 apr 2005 - 4 sep 2005

Nachtmerrie over Nederland

beschrijving verbergen

Politieke tekeningen van Jordaan 1/2

In 1976 schonk tekenaar Leo Jordaan (1885-1980) een groot deel van zijn werk aan de Atlas Van Stolk. De collectie Jordaan omvat ruim 2300 tekeningen. Jordaan werkte onder andere voor De Groene Amsterdammer, Het Parool en Vrij Nederland. Een klein en bijzonder onderdeel zijn de tekeningen en schetsen die Jordaan clandestien in de oorlog ver­vaardigde over bezet Nederland en die na de bevrijding werden gepubliceerd in het herinneringsalbum 'Nachtmerrie over Nederland'

Leendert Jurriaan Jordaan werd op 30 december 1885 in Amsterdam geboren. Op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam specialiseerde hij zich in de politieke prent. Als zeventienjarige kreeg hij zijn eerste tekenopdracht voor het familie­blad Eigen Haard. Jordaan werd sterk beïn­vloed door het werk van Albert Hahn en hij werd diens opvolger bij het socialistische satirische weekblad De Notenkraker. Daarnaast werkte Jordaan voor het satiri­sche blad De Ware Jacob en voor het geïl­lustreerde a-politieke weekblad Het Leven. In 1915 kwam Jordaan bij het liberale week­blad De Amsterdammer, na 1925 De Groene Amsterdammer genoemd. Jordaan was zeer onder de indruk van de toenmalige hoofd­tekenaar Johan Braakensiek. Als schooljongen kocht hij van zijn zakgeld niet alleen weke­lijks De Amsterdammer maar ook alle boe­ken die door Braakensiek werden geïl­lustreerd.

     

1/1