Aanwinst

De tentoonstelling Aanwinst laat een selectie zien van de nieuwe aanwinsten van de Atlas uit de periode 2000-2012. Het betreft zowel schenkingen als aankopen. Politieke spotprenten vormen hierbij de hoofdmoot. De Atlas Van Stolk ontvangt regelmatig een belangrijke schenking. Zoals bijvoorbeeld de unieke collectie oude landkaarten van het echtpaar Blonk in 2001. Mooi om naar te kijken, maar ook een belangrijke bron voor kennis over de cartografie in de 17de en 18de eeuw. Ze bevat ook het oudste kaartje van ons land. Fondsen zijn eveneens belangrijk voor de Atlas. Zij maken de aankoop mogelijk van kostbare stukken en omvangrijke collecties. In 2008 kan de Atlas vijfhonderd politieke tekeningen verwerven van Siegfried Woldhek door een subsidie van verschillende culturele fondsen. De aanwinsten van de Atlas Van Stolk zijn nog tot en met 30 december te zien in het Schielandshuis.