Nieuws

Metro010 & Beeldkraken

Van 8 februari tot 24 maart is de tentoonstelling Metro010 te zien in Bibliotheek Rotterdam. Metro010 is een literair stripverhaal over het verleden en de toekomst van Rotterdam, dat vijf jaar lang wordt uitgedeeld aan alle brugklassers van de stad.

 

Atlas Van Stolk heeft de collectie uitgebreid met een aantal afbeeldingen uit dit stripverhaal die een indruk geven van de stad van de toekomst. Twee afbeeldingen uit dit rijk geïllustreerde beeldverhaal zijn gebruikt in de nieuwste lesmodules van Beeldkraken. De modules zijn bedoeld voor leerlingen uit heel Nederland en België.

 

 

Inktspot 2023
Centrale Bibliotheek Rotterdam, 3e etage – Atlas Van Stolk, 25 november 2023 t/m 10 januari 2024.

 

In de tentoonstelling Inktspot 2023 zie je een overzicht van de beste politieke tekeningen van het afgelopen jaar.
De Inktspotprijs is de prijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar, georganiseerd door Stichting Pers & Prent. Politiek tekenaars kunnen hun beste werk inzenden, waarna een jaarlijks wisselende jury daaruit de winnaar kiest. De maker van de beste tekening krijgt een bronzen beeldje van kunstenares Carla Daalderop: een duiveltje op een inktpot. De winnaar van de Inktspotprijs 2023 is Bas van der Schot met de tekening Extinction Rebellion. De tekening verscheen op 28 oktober 2022 in de Volkskrant. Van der Schot won twee keer eerder de Inktspotprijs: in 2002 en 2014. Vorig jaar won Jip van den Toorn met de tekening ‘Milieubewust’. De Inktspotprijs is voor het eerst uitgereikt in 1994.

 

Meer informatie: website Bibliotheek Rotterdam.

 

 

Wybrand Hendriks was hier!
Teylers Museum Haarlem, 10 oktober 2023 t/m 7 januari 2024.

 

Dit is een tentoonstelling over het leven en werk van Wybrand Hendriks. Behalve kunstenaar was hij opzichter van de kunstcollectie van Teylers Museum. Wybrand Hendriks is één van de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Hij leeft in roerige tijden van economische neergang, politieke omwenteling en culturele hervorming. Dankzij zijn aanstelling bij Teylers Museum is Hendriks niet afhankelijk van inkomsten uit zijn teken- en schilderkunst, waardoor hij vrij kan werken. Dat maakt zijn oeuvre veelzijdiger dan dat van zijn tijdgenoten. Hij schildert en tekent alle mogelijke genres: van karaktervolle – bijna karikaturale – portretten, nauwkeurige stillevens en gedetailleerde genrestukken tot stadsgezichten en landschappen in een frisse, directe en meer losse stijl. Hij is politiek actief en beeldt niet alleen de rijke, maar ook de arme Haarlemmers af. Atlas Van Stolk heeft middels een bruikleen van een originele tekening van Wybrand Hendriks een bijdrage geleverd aan de tentoonstelling, waarmee invulling wordt gegeven aan de weergave van de gewone burger uit Hendriks’ tijd.

 

Meer informatie: website Teylers Museum Haarlem.

 

 

Framing Rembrandt
Museum Rembrandt Amsterdam, 4 november 2023 t/m 5 februari 2024.

 

In deze tentoonstelling wordt de beeldvorming van Rembrandt onderzocht en worden mythes ontkracht aan de hand van veelzijdig materiaal door en over Rembrandt. Een aansprekend onderdeel van de tentoonstelling is een film waarbij verschillende beeldvormingen van Rembrandt naast elkaar worden gezet. De vraag is: lopen bezoekers het museum uit met een ander beeld van Rembrandt dan waarmee zijn binnenkwamen? Atlas Van Stolk heeft middels een bruikleen een bijdrage geleverd aan deze mooie expositie met een afbeelding die een beeld vormt van Rembrandt als ‘man van het volk’. Maar was hij dat ook? Oordeel zelf!

 

Meer informatie: website Museum Rembrandthuis.

 

 

Kolonialisme en Rotterdam
Wereldmuseum Rotterdam, 30 november 2023 t/m 3 november 2024

 

De tentoonstelling toont hoe de wereldwijde erfenis van kolonialisme doorwerkt in de stad en waar lokale, nationale en internationale geschiedenissen samenkomen. De thema’s in de tentoonstelling gaan over het heden en verleden. Over de groei van de stad als gevolg van kolonialisme en de Rotterdamse kades als plek van vertrek en aankomst. En over de doorwerking van het koloniaal verleden in tradities en nieuwe stadscultuur, hoe de verheerlijking van het verleden terugkomt in straten en museumcollecties en wat de impact is op denkbeelden en maatschappelijke verhoudingen. Atlas Van stolk heeft beeldmateriaal geleverd als bijdrage aan de expositie. Daarnaast zijn Wereldmuseum en Atlas Van Stolk een intensieve samenwerking aangegaan om ook na deze expositie vorm te geven aan de huidige maatschappelijke verhoudingen en de beeldvorming die is ontstaan vanuit de geschiedenis.

 

Meer informatie: website Wereldmuseum Rotterdam.