Tweehonderd jaar Koninkrijk Nederland

Tweehonderd jaar lijkt lang, maar slechts drie grootmoeders overbruggen die tijd. Het verleden is dus heel nabij en raakt daarmee ook ons eigen leven. De tentoonstelling haakt aan bij enkele opmerkingen van Rudy Kousbroek. Hij constateert dat onze samenleving er duizenden jaren hetzelfde heeft uitgezien, maar na 1950 radicaal verandert. Het heeft te maken met de toegenomen welvaart waardoor vrijwel niemand nog armoede kent. Veranderingen zijn er ook op het gebied van gezag waardoor de agent niet meer wordt gevreesd. De invloed van de kerk is sterk afgenomen en de positie van de vrouw is sindsdien zelfstandiger dan ooit. Aan de hand van zijn opmerking zijn de beelden geselecteerd. Ze brengen de afgelopen tweehonderd jaar tot leven en daarin staat de Nederlander als mens centraal. Voor meer informatie over de Kunsthal, klik hier.